Έναρξη κυνηγετικής περιόδου – Με «βαριές» καμπάνες σε λαθροθήρες