Ακυρώθηκε η άδεια εργολάβου σε μέτοχο της εταιρείας που κατασκευάζει το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου

Ακυρώθηκε η άδεια εργολάβου σε μέτοχο της εταιρείας που κατασκευάζει το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου