Διαμαρτυρία στο Προεδρικό από πολίτες με αναπηρίες