Κλειστός ο δρόμος Αρακαπά – Συκόπετρας – Πότε επανέρχεται στην κυκλοφορία

Κλειστός ο δρόμος Αρακαπά – Συκόπετρας – Πότε επανέρχεται στην κυκλοφορία