Πήγε στις πρώτες βοήθειες με πόνους στην κοιλιά και τελικά γέννησε εκεί

Πήγε στις πρώτες βοήθειες με πόνους στην κοιλιά και τελικά γέννησε εκεί