Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο άνδρας που κυκλοφορούσε γυμνός

Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο άνδρας που κυκλοφορούσε γυμνός