«Το Καλάθι του Νοικοκυριού έχει θετική επίδραση στον καταναλωτή»

«Το Καλάθι του Νοικοκυριού έχει θετική επίδραση στον καταναλωτή»