Υπερχείλισε το φράγμα του Πωμού στην Πάφο

Υπερχείλισε το φράγμα του Πωμού στην Πάφο