Ελένη Ράντου: Η δεύτερη καραντίνα με αποτελείωσε, πήγα σε 7 κηδείες