Πέτρος Λαγούτης: «Έχω βρεθεί σε δύσκολες και τοξικές συνεργασίες και τις υπέμεινα»