Κ. Κούσιος: «Σημαντική μεταρρύθμιση η θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού»