Το ΔΝΤ δέχεται υποψηφιότητες για το ανώτατο αξιώμά του