Λιλλήκας ενώπιον ερευνητικής για Συνεργατισμό: Η συμμετοχή των κομμάτων δυσχέραινε τον εκσυγχρονισμό