ΑΤΑ: «Ναι» από ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ στην πρόταση του Υπ. Εργασίας

ΑΤΑ: «Ναι» από ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ στην πρόταση του Υπ. Εργασίας