Κατά της αποκρατικοποίησης της Cyta η πλειοψηφία των κομμάτων

Κατά της αποκρατικοποίησης της Cyta η πλειοψηφία των κομμάτων