Κύπρος: Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες