Στις ιδιομορφίες της Κύπρου αναφέρθηκε ο Πετρίδης στο πλαίσιο συζήτησης στο ECOFIN