Δέκα υποτροφίες για σπουδές σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας εξήγγειλε ο Πρόεδρος

Δέκα υποτροφίες για σπουδές σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας εξήγγειλε ο Πρόεδρος