Διαδοχικές επισκέψεις ΠτΔ σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Γαλλία

Διαδοχικές επισκέψεις ΠτΔ σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Γαλλία