Η πρώτη αντίδραση του προέδρου για το θάνατο του Αρχιεπισκόπου