Εκπρόσωπος: Μέλημα μας μια λύση για ένα κράτος ανεξάρτητο και κυρίαρχο

Εκπρόσωπος: Μέλημα μας μια λύση για ένα κράτος ανεξάρτητο και κυρίαρχο