Για την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών ενημέρωσε τους Υπ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο ΥΠΕΞ

Για την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών ενημέρωσε τους Υπ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο ΥΠΕΞ