Νέο πολιτικό κόμμα: Διευρύνεται η παρουσία ατόμων, με προσωπικότητες και εκτός ΕΔΕΚ

Νέο πολιτικό κόμμα: Διευρύνεται η παρουσία ατόμων, με προσωπικότητες και εκτός ΕΔΕΚ