Πρόεδρος: Ιστορικό ορόσημο η λειτουργία Ενεργειακού Κέντρου στη Λάρνακα

Πρόεδρος: Ιστορικό ορόσημο η λειτουργία Ενεργειακού Κέντρου στη Λάρνακα