Στην Ισπανία ο Πρόεδρος για τη Σύνοδο Κορυφής των EUMED-9

Στην Ισπανία ο Πρόεδρος για τη Σύνοδο Κορυφής των EUMED-9