Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γενικού Ελεγκτή: «Η συνεργασία αυτή θα αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής»

Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γενικού Ελεγκτή: «Η συνεργασία αυτή θα αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής»