Την «Ημέρα Ευρωπαίων Συγγραφέων» εγκαινίασε η Υπουργός Παιδείας στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως

Την «Ημέρα Ευρωπαίων Συγγραφέων» εγκαινίασε η Υπουργός Παιδείας στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως