Το πρώτο σχόλιο Καρογιάν για τη νέα Κυβέρνηση

Το πρώτο σχόλιο Καρογιάν για τη νέα Κυβέρνηση