ΥΠΕΣ: Η Κυβέρνηση διατηρεί τη φυσιογνωμία των κοινοτήτων της υπαίθρου