ΥΠΕΣ: Ενισχύσαμε τις τοπικές κοινωνίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ευημερίας

ΥΠΕΣ: Ενισχύσαμε τις τοπικές κοινωνίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ευημερίας