ΟΜΕGANEWS: Μοίρασε τη διαφορά μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών ο Κούσιος