Κορωνοϊός – Μεταδοτικότητα: Ποιος ο ρόλος της υγρασίας στο σπίτι