Κακός χαμός στο κυπριακό Twitter λόγω Debate: «Άτε σιόρ παρετάτε με»

Κακός χαμός στο κυπριακό Twitter λόγω Debate: «Άτε σιόρ παρετάτε με»