Μαυρογιάννης: Στόχος δεν είναι να κερδίσουμε μόνο τις εκλογές