Πήρε φωτιά το κυπριακό Twitter στο τελευταίο Debate: «Οικογενειακές ιστορίες»

Πήρε φωτιά το κυπριακό Twitter στο τελευταίο Debate: «Οικογενειακές ιστορίες»