Προεδρικές: Αυτά είναι τα αποτελέσματα της τελευταίας μεγάλης δημοσκόπησης του OMEGA

Προεδρικές: Αυτά είναι τα αποτελέσματα της τελευταίας μεγάλης δημοσκόπησης του OMEGA