Προεδρικές: Αυτή είναι η κοινότητα με τους λιγότερους εκλογείς στη Λεμεσό

Προεδρικές: Αυτή είναι η κοινότητα με τους λιγότερους εκλογείς στη Λεμεσό