Πρώτη αντίδραση Μαυρογιάννη: «Σήμερα μίλησε ο λαός»

Πρώτη αντίδραση Μαυρογιάννη: «Σήμερα μίλησε ο λαός»