Ψήφισε ο Ν. Χριστοδουλίδης: «Μέσα από συλλογική προσπάθεια μπορούμε ν’ ανταποκριθούμε στις προσδοκίες»

Ψήφισε ο Ν. Χριστοδουλίδης: «Μέσα από συλλογική προσπάθεια μπορούμε ν’ ανταποκριθούμε στις προσδοκίες»